Grandes cidades. Grandes persoas

Grandes cidades. Grandes persoas

Espazos

Desde o século XIX, a Alameda é o punto de referencia dos paseos e do lecer dos santiagueses, pola súa localización privilexiada, bordeando unha parte da cidade histórica, destacado ademais pola variedade e porte das súas especies arbóreas e ornamentais, como o conxunto de carballos, os espléndidos eucaliptos ou a pérgola con vistas que compoñen os castiñeiros de Indias no paseo da Ferradura. O paso do tempo foi deixando pegadas na súa ordenación espacial, como se pode apreciar nas súas edificacións decimonónicas, modernistas e actuais -capela de Santa Susana, igrexa do Pilar, pombal, quiosco da música, banco acústico etc.-, na abundancia e formas das súas estatuas e esculturas -Rosalía de Castro, Ramón M.ª do Valle-Inclán, Federico García Lorca, Isaac Díaz Pardo, Maruxa e Coralia, #etc- , e no seu mobiliario, especialmente os bancos graníticos con artístico respaldo de fundición da emblemática fábrica galega de Sargadelos. Información Turismo de Santiago

Mario Linhares [+info]

Cuaderno, bolígrafo negro, lapis, acuarelas e lapices de cores.

Sábado, 5 de novembro de 2022

De 09:00 a 12:00 h.

A Casa do Taberneiro
Rúa de San Pedro, 15


Descripción

Neste taller debuxaremos a cidade e a súa xente, falando con comerciantes, veciños, amigos, escribindo sobre as súas vidas e dándolles a mesma importancia na folla de papel que aos edificios.