Son moitos e móvense

Son moitos e móvense

Espazos

Cada debuxante ten os seus trucos para se enfrontar á arte de debuxar persoas, xa que o seu movemento fai que sexa complexo aplicar unhas técnicas específicas. Os personaxes son fundamentais nos nosos debuxos, xa que os enriquecen e humanizan, de aí que sexa importante perderlles o medo aos “humanos”. Proporei un taller baseándome na miña experiencia persoal no que desenvolveremos en profundidade tres exercicios nun contorno rodeado de xente que entra e sae, para, fala, le, toma un café e, sobre todo, interactúa. Escolleremos unha persoa e debuxarémola en distintas posicións segundo se vaia movendo, cun trazo rápido, centrándonos só na figura como volume e bosquexando o resto de trazos. Logo tomaremos un punto de referencia, a modo de escenario, e iremos recreando as persoas que por alí pasen; veremos que somos capaces de captarmos as diferenzas entre unhas e outras só con pequenos trazos. Finalmente, faremos un último exercicio, un Sketchestein, unha persoa que se comporá de diversas partes. Para logralo, fixarémonos nas persoas que nos rodean e tomaremos unha parte de cada unha. 
Con estes sinxelos exercicios aprenderemos a soltar ese medo a debuxar persoas en movemento, e a pa

Vicente Sardinha [+info]

Bolígrafo. Pluma. Papel. Rotuladores.

Venres, 8 de novembro de 2019

De 09:00 a 12:00 h.

Café Casino
Rúa do Vilar 35


Descripción

A anatomía humana é unha das primeiras cousas que se aprende en debuxo: o canon e as proporcións son as pautas básicas para calquera debuxante. Pero que acontece cando esas proporcións levan roupa e se moven? Neste taller aprenderemos a debuxar persoas que pasan ante os nosos ollos ou, máis pausadamente, que están preto de nós interactuando co contorno.