Entrega do Premio Compostela Ilustrada 2021

Gañador: Daniel Carvajal