Mario Linhares
Mario Linhares (Lisboa)

Graduado en Deseño de Paisaxe e Deseño de Equipamentos. Traballou nestas áreas, pero rapidamente a súa paixón desde neno tomou máis forza e encamiñouse cara ao debuxo ao que se dedica compulsivamente desde 1997, combinando este coa docencia. É fundador de Urban Sketchers Portugal, do que foi director de educación entre 2013-2019, e actualmente coordina o grupo de investigación académica. Coautor do libro Diário de Viagem|Costa do Marfil, premiado en Francia, contribúe con debuxos a diferentes publicacións, exposicións, conferencias ou congresos en Portugal e no estranxeiro.

Viaxar, deseñar e debuxar é o que máis lle gusta facer.


https://linktr.ee/linhares.mr